WIZUALIZACJE 3D

 
  • Projektowanie architektury,
  • Projektowanie aranżacji wnętrz,
  • Przygotowywanie wizualizacji,
  • Przygotowywanie modeli 3D (low poly oraz high poly),
  • Przygotowywanie tekstur (Color, Specular, Normal…),
  • Projektowanie modeli pod kątem gier,
  • Projektowanie modeli pod kątem druku 3D,
  • Optymalizacja modeli pod kątem druku 3D,
  • Projektowanie obiektów wystawienniczych i użytkowych,
  • Projektowanie prezentacji multimedialnych.